web analyses

Juridische procedure woning kopen Madeira

 Juridische procedure woning kopen Madeira

Juridische procedure

Een woning kopen op Madeira is een ander proces dan een woning kopen in uw eigen land. De wet- en regelgeving in Portugal is anders, daarom geven wij u de volgende informatie over de aankoopprocedure in Portugal om risico's bij de aankoop te vermijden.

  1. Reservering(optie)
  2. Een advocaat inschakelen
  3. Voorlopige koopovereenkomst 
  4. Passeren eigendomsakte

Reservering

Zodra u de ideale woning heeft gevonden en uw bod is geaccepteerd, wordt u gevraagd om een borgsom te voldoen, die normaal € 5.000 euro is, en zal de woning worden gereserveerd voor een bepaalde tijd. Deze borgsom wordt doorgaans door de advocaat bewaard tot de “CPCV - Contrato de Promessa de Compra e Venda”(Voorlopige koopovereenkomst) is ondertekend. Deze procedure kan afwijken indien het gaat om een woning van een projectontwikkelaar. 

Houd er rekening mee dat het niet betalen van de borgsom of het niet naleven van de tijdslimiet ertoe kan leiden dat de woning weer op de markt wordt gebracht. 

Advocaat

Om door te gaan met uw aankoop heeft u de hulp van een gekwalificeerde advocaat nodig. Als u een aanbeveling nodig heeft, bezorgen we u graag een lijst met gerenommeerde tweetalige advocaten. 

Een "Procuração Pública" (Volmacht) wordt aangeraden om aan uw advocaat te geven, waardoor u tijd en reiskosten bespaart, aangezien de advocaat namens u kan tekenen wanneer u een volmacht aan hem geeft. Dit officiële document kan ook in uw thuisland worden opgemaakt maar dit is meer tijdrovend en duur omdat een officiële vertaling, het zegel van een notaris en een apostille stempel op het document moeten staan.

Voorafgaand aan de ondertekening van het "CPCV - Contrato de Promessa de Compra e Venda" (Voorlopige koopovereenkomst) zal uw advocaat ervoor zorgen dat het onroerend goed dat u wilt kopen vrij is van schulden, beperkende clausules en in het geval van landaankoop, dat u op het land kunt bouwen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat eventuele plannen in de "Câmara Municipal" (Gemeentehuis) verwijzend naar het pand, aansluiten bij de bestaande constructie. De verkoper mag niet achterstallig zijn met betaling van alle kosten (zoals hypotheekbetalingen en rekeningen voor nutsvoorzieningen en belastingen) en moet het onroerend goed zonder beslagen of beperkingen verkopen.

 Als u financiering nodig heeft voor uw woning kan een extra clausule worden toegevoegd aan het "CPCV- Contrato de Promessa de Compra e Venda" (Voorlopige koopovereenkomst) waarin staat dat het contract onderhevig is aan hypotheekgoedkeuring (als dit wederzijds aanvaardbaar is).

Promissory Contract van koop en verkoop

Zodra de prijs is overeengekomen, en de documenten in orde zijn, ondertekenen beide partijen de CPCV (voorlopige koopovereenkomst). Alle voorwaarden die door beide partijen zijn overeengekomen met betrekking tot de aankoop worden uiteengezet in de CPCV. Dit contract kan vervolgens worden gelegaliseerd door het in te schrijven bij de notaris (keuze van de koper). De koper betaalt in dit stadium normaal gesproken een aanbetaling tussen 10% en 30% aan de verkoper. Met betrekking tot de aanbetaling is de Portugese wet vrij duidelijk, dwz als de koper in gebreke blijft verliest hij zijn aanbetaling aan de verkoper, maar als de verkoper in gebreke blijft is hij verplicht om het bedrag van de aanbetaling dubbel terug te betalen.

Bij ondertekening van het CPCV contract geeft uw advocaat de aanbetaling vrij aan de verkoper (s) of hun advocaat. Een datum, meestal 3 tot 12 weken later, wordt afgesproken en vermeld in het contract voor de "Escritura Pública" (Akte van overdracht). 

Laatste akte

De definitieve akte (Escritura Pública) is het contract dat het eigendom van het onroerend goed overdraagt van de verkoper(s) aan de koper(s). Deze definitieve overdrachtsakte wordt door beide partijen (of hun vertegenwoordigers) ondertekend in het bijzijn van een openbare of particuliere notaris, die bevestigt dat alle documentatie in orde is voordat alle partijen hun handtekening plaatsen. Op dit moment moet de betaling aan de verkoper worden afgerond.

Het definitieve contract wordt hardop voorgelezen en, tenzij de koper Portugees verstaat, moet de inhoud worden geïnterpreteerd in een voor de koper begrijpbare taal.  

Zodra deze definitieve levering heeft plaatsgevonden is de woning legaal van u maar moet de woning nog worden geregistreerd bij de "Conservatoria do Registo Predial" (Kadaster).  

Let op: deze informatie is alleen bedoeld als richtlijn en we kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of verkeerde informatie. We raden ten zeerste aan om te allen tijde voorafgaand aan een transactie juridisch en fiscaal overleg te plegen, aangezien de wetten voortdurend veranderen.

Verwant bericht

×

Hallo!

Klik op een van onze vertegenwoordigers hieronder om te chatten op WhatsApp

×